Erfpacht-Utrecht.nl reageert n.a.v. de besluitvorming van 2 november

Gisteravond donderdag 2 november heeft de gemeenteraad van Utrecht ingestemd met de Conversieregeling Erfpacht 2017.

Deze regeling heeft nu voor 3.500, veelal nog onwetende, erfpachters enorme gevolgen.

De uitleg door de woordvoerders en de wethouder aan de raad is onvolledig, onjuist en geeft steeds weer een verkeerde voorstelling van zaken zodat de regeling er door gedrukt kon worden.

GIGANTISCHE FINANCIËLE PROBLEMEN

De overgrote meerderheid van de erfpachters moeten plotseling veel meer gaan betalen:

  • de woonlasten gaan met honderden euro’s per maand enorm omhoog.
  • de afkoopsommen liggen tussen de 10.000 en 200.000 euro. Deze bedragen hebben mensen niet op de plank liggen en banken willen dit ook niet financieren, je huis wordt namelijk niet meer waard.

De dramatische gevolgen voor de getroffen bewoners van Utrecht zijn niet inzichtelijk gemaakt voor de raad.

GEEN ZEKERHEID

De zekerheid waar door de gemeente over gesproken word is een zekerheid van enorme bedragen betalen waar je niets voor terug krijgt. Met de Conversieregeling 2017 breken voor honderden erfpachters juist zeer onzekere tijden aan. Kunnen zij dit wel betalen? Hoe moeten zij omgaan met de plotseling stijgende woonlasten van honderden euro’s per maand?

GEEN ENKELE AANPASSING VOORDELING VOOR ERFPACHTER

Behalve dat er nu minder betaald hoeft te worden dan de huidige extreem dure regeling (waar dus geen gebruik van wordt gemaakt) is er in de afgelopen twee jaar geen enkele aanpassing gedaan ten gunste van de erfpachters.

  • deskundigen en erfpachters worden twee jaar lang volledig genegeerd
  • de conversieregeling 2017 die gebaseerd is op de regeling van 2003 is nu duurder dan de die regeling uit 2003 (berekent Vereniging Eigen Huis)
  • de vast klik mogelijkheid is echt een hele slechte. Juist die mensen die het niet kunnen financieren worden verplicht om tegen veel hogere kosten dan bij de bank de vastklik canon te betalen.
  • de variant van een deel afkopen en het restant vastklikken is het toppunt: stop al je spaargeld er in (zo beschreef de wethouder het in zijn begeleidende brief) en betaal voor de rest een veel te hoge canon.
  • de nieuwe rekentool van de gemeente geeft nu hogere bedragen aan dan de versie in juli

Kortom alleen maar aanpassingen op de regeling 2003 ten gunste van de gemeente. Met deze aanpassingen is geen enkele erfpachter geholpen! De gemeente geeft steeds weer een verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op slecht onderbouwde argumenten. Aantallen en cijfers over de groep getroffen erfpachters worden niet gegeven. De enorme consequenties voor erfpachters zijn niet inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast dreigt de gemeente met, door deskundigen aangetoonde onjuiste argumenten, de consequentie van nu niets doen. De gemeente kan niet volhouden dat voor deze restgroep erfpachters aan het einde van het tijdvak de nu volstrekt niet meer markconforme berekeningswijze uit 1974 nog zal worden toegepast. Erfpachters die nu in gaan op de conversieregeling 2017 zullen dit alleen doen vanwege ook deze verkeerde voorstelling van zaken.

Ondanks dat deze groep al 30 jaar geleden door politieke keuzes in deze positie is terecht gekomen en er weldegelijke goede oplossingen mogelijk zijn is de politiek en de gemeente niet in staat om met een fatsoenlijke oplossing te komen.

Onbegrijpelijk dat de raad met deze conversieregeling heeft ingestemd.

Met vriendelijke groet,

namens Erfpacht-Utrecht.nl

 

Recent Posts