Erfpacht-Utrecht.nl reageert op mail van Lars Roodenburg

Geachte heer Roodenburg, Beste Lars,

Dank voor uw reactie op mails van erfpachters. Wij herkennen er geen reactie in op onze mails en brieven. Wij zullen hieronder aangeven waarom.

Eerst de hoofdlijnen en daarna in de mail heel specifiek.

1. De mail bevestigt weer dat het proces van tot stand komen van de Conversieregeling 2017 gebaseerd is op onjuiste uitgangspunten.

2. De raad en erfpachters worden niet, onvolledig of onjuist geïnformeerd.. De afgelopen maanden is hier door velen op verschillende manieren op gewezen. Deskundigen en een groot deel van de erfpachters zijn in tegen stelling tot wat in de mail wordt beweerd volledig genegeerd.

3. Het belangrijkste is dat de voorgestelde regeling helema al niet de zekerheid brengt die de 3.500 erfpachters nodig hebben en waar ze recht op hebben. Er is kennelijk een kleine groep met wie u in contact staat die snel duidelijkheid wil. Wellicht omdat zij hun huis op korte termijn willen verkopen. Kennelijk zijn zij blij dat ze minder betalen dan de huidige extreem dure regeling. Met de conversieregeling 2017 breken voor honderden erfpachters juist zeer onzekere tijden aan. Hoe moeten zij omgaan met de plotseling stijgende woonlasten van honderden euro’s per maand?

4. Als u de erfpachters echt zekerheid wilt bieden, dan is aansturen op besluitvorming nú in combinatie met het starten van degelijk onderzoek de oplossing. Onderzoek naar het 30 jaar geleden ontstaan van de groep van 3.500 erfpachters als gevolg van politieke keuzes. En een regeling die een oplossing biedt voor de enorme problemen waar deze groep mee geconfronteerd wordt.

Met vriendelijk groet,

namens Erfpacht-Utrecht.nl

Katinka Knoop
Danielo Sijtsma
Wim Bekkers
Bart van de Rotsheide
Jos Heijstee

Klik hier voor de uitgebreide reactie

Recent Posts