Visie & Procedure

SEBU vindt dat de gemeente het sinds 1989 gevoerde beleid ook moet toepassen voor de restgroep van circa 2.800 voortdurende erfpachters. Dit betekent dat de grondwaardestijging na 1989 niet aan de gemeente maar aan de huiseigenaren toekomt. Dit beleid wordt nu alleen toegepast voor de 45.000 erfpachters die sinds 1989 eeuwigdurend hebben afgekocht. Voor de voortdurende erfpachters is nooit een redelijke regeling ingevoerd.

De conversieregeling 2017 laat deze groep nog een keer betalen voor de huidige grondwaarde. Dit is veel meer dan volgens het beleid sinds 1989 en vinden wij onredelijk.

SEBU vindt dat onderzoek moet plaatsvinden naar een (economisch) redelijke regeling op basis van het beleid sinds 1989. Een van de oplossingen is aan het einde van het lopende tijdvak de erfpacht “om niet” om te zetten naar eeuwigdurend afgekocht, en wel hierom:

  • 2.800 huishoudens (met huizen van voor 1989 en sommige zelfs na 1989): moeten elke 50 jaar opnieuw betalen, elke keer weer moet de grondwaarde worden afgerekend door middel van afkopen of jaarlijkse canonbetalingen;
  • 45.000 huishoudens (met huizen van na 1989): betaalden ongeveer 1x de grondwaarde en zijn na deze eenmalige betaling van alle kosten af.

Er zijn mensen die zeggen: waarom zou ik mee-procederen? Want:

1. De gemeente is betrouwbaar en zal wel een eerlijke regeling hebben gemaakt…het is nu eenmaal zo.
Was het maar waar! Volgens onze advocaat dreigt de gemeente ten onrechte met enorm hoge canons en afkoopsommen in de toekomst als erfpachters nu niet afkopen. Deze worden veroorzaakt door (vanuit juridisch perspectief) oneerlijke grondslagen voor de berekeningen. Erfpachters voelen zich hierdoor voor het blok gezet. Huizen met erfpacht zijn moeilijk verkoopbaar en worden minder waard. Banken blijken nu meer terughoudend om afkopen te financieren.

2. De gang naar de rechter zal weinig opleveren.
Als je denkt dat een rechtszaak weinig kans maakt of weinig oplevert dan begin je er niet aan. Onze advocaat gaat er van uit dat we een sterke case hebben en dat er een gunstiger situatie voor de erfpachters ontstaat. Ook Rechtsbijstandverzekeringen gaan ervan uit dat de procedures tegen de gemeente te winnen zijn. Rechtsbijstandverzekeringen vergoeden immers alleen zolang er een goede kans is op een positieve uitspraak voor hun cliënten.

3. De juridische procedure gaat langer duren dan de bedenktijd die we van de gemeente hebben gekregen.
Onze eerste vraag aan de rechter is erin te voorzien dat erfpachters die procederen, ook na de uitspraak van de rechter een redelijke tijd krijgen om gebruik te maken van het huidige aanbod van de gemeente. Wij vragen de rechter de gemeente ook te verplichten om de niet-procederende erfpachters te laten weten dat de aangeboden regeling op onjuiste uitgangspunten en een verkeerde voorstelling van zaken is gebaseerd, en daardoor veel te hoog uitvalt.

4. Waarom zou ik meedoen met de procedure? Als de rechter de afkoopregeling verbiedt, profiteer ik toch gewoon mee? Daarvoor hoef ik toch niet mee te doen?
Het uitgangspunt is dat de uitspraken van de rechter gelden voor de erfpachters die zich aansluiten bij de stichting SEBU en mee procederen. Bij een positieve uitspraak is het niet zeker dat deze ook geldt voor erfpachters die niet bij SEBU zijn aangesloten en dus mee doen met de procedure. Mogelijk moeten zij zelf nog een aparte rechtszaak starten om de uitspraak van de rechter ook voor hen te laten gelden. Alle reden om u aan te sluiten bij SEBU en ook mee te procederen.

5. Meedoen met procederen kost mij geld en voordeel uit de procedures is onzeker.
Er hebben zich al honderden erfpachters aangemeld om mee te procederen. Hoe meer erfpachters mee procederen, des te sterker we staan. Het tarief voor mee doen met het procederen is zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast hebben de meest
rechtsbijstandsverzekeringen afspraken met De Geer om hem rechtstreeks te vergoeden.

6. De procedure is vast voor specifieke situaties en niet voor mij.
Meedoen met procederen is van belang voor alle erfpachters in Utrecht die een conversieaanbod van de gemeente hebben ontvangen.

7. Het is ingewikkeld en we willen snel van het gedoe af zijn.
Erfpacht en de afkoopregeling zijn inderdaad ingewikkelde onderwerpen. Onze advocaat is de deskundige bij uitstek. Door mee te doen maakt ook u kans op een betere situatie, waarbij recht gedaan wordt aan het feit dat de grondwaarde reeds is betaald

8. Er zijn risico’s aan het procederen.
Nee, u kunt te allen tijde besluiten om in te gaan op het aanbod van de gemeente.

9. Nu is het een gunstig moment om geld te lenen (lage rente) dus zo snel mogelijk afkopen.
Daarmee neemt u het risico voor een te hoog bedrag af te kopen of vast te klikken.

10. Ik snap het allemaal niet en overzie niet de consequenties van mee procederen. Ik vind procederen eng.
Procederen is inderdaad ingewikkeld, daarom hebben wij de beste advocaat op dit terrein ingeschakeld. Er is alleen geen garantie dat de rechter ons gelijk geeft. Met de mogelijkheid dat uw bijdrage geen effect sorteert. Maar deze is laag in vergelijking met de bedragen voor afkopen en vastklikken